DO förliks med högstadieskola i Sollentuna

Pressmeddelande publicerad 18 februari 2015

DO har beslutat ingå förlikning med en högstadieskola i Sollentuna, där en vaktmästare på skolan utsatte en elev för en nedsättande kommentar som har samband med pojkens etniska tillhörighet.

Det var i början av hösten 2014 som pojken, som är mörkhyad, hörde vaktmästaren tala med några elever och då uppfattade hur han uttryckte sig nedsättande och afrofobiskt. När pojken strax efter det spottade i en soptunna vände sig vaktmästaren till honom och frågade: "Ska du komma hit och smitta oss med Ebola?"

DO anser efter att ha utrett händelsen att den nedsättande kommentaren utgjorde trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet. DO konstaterar att skolan har tagit händelsen på stort allvar och vidtagit åtgärder för att förhindra att den upprepas. Vaktmästaren arbetar inte heller kvar på skolan. Mot bakgrund av att bolaget medger ansvar för uttalandet och har vidtagit åtgärder för att förhindra att händelsen upprepas, har parterna beslutat att ingå en förlikning. I och med förlikningen får pojken 30 000 kronor i ersättning av skolan.

Diarienummer ANM 2014/1965

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se