DO förliks med Förvaltningsaktiebolaget Tegelbacken

Nyhet publicerad 2 oktober 2015

DO och Förvaltningsbolaget Tegelbacken har ingått en förlikning. Ärendet rör en romsk kvinna som har anmält att hon blev diskriminerad under en vistelse på hotell Sheraton i Stockholm, som ägs och drivs av förvaltningsbolaget.

DO har gjort gällande att den romska kvinnan blev diskriminerad i samband med att hon skulle ta del av hotellets frukostbuffé och har därför yrkat 20 000 kr i diskrimineringsersättning för kvinnans räkning. Bolaget har nekat till att någon diskriminering har skett.

Istället för att lösa tvisten i domstol har parterna nu i samråd med den romska kvinnan träffat en förlikningsöverenskommelse. Överenskommelsen innebär att bolaget ska göra en donation på 100 000 kr till Sveriges Internationella Roma Filmfestival (SRIF). Sheraton kommer dessutom, utöver den utbildning som bolaget redan genomför om likabehandling, ge personalen särskild utbildning med fokus på den romska folkgruppen.

Överenskommelsen innebär inte att bolaget medger diskriminering. I och med förlikningen avslutas nu ärendet hos DO.