DO: Arbetsledare utsatte kvinna för sexuella trakasserier

Pressmeddelande publicerad 22 januari 2015

En 23-årig kvinna har anmält att hon blivit utsatt för sexuella trakasserier av en arbetsledare på det bageri hon arbetat på. Diskrimineringsombudsmannen har utrett anmälan och har beslutat att stämma bageriet i Arbetsdomstolen för sexuella trakasserier.

Mellan juni och oktober 2014 blev kvinnan vid flera tillfällen utsatt för sexuella trakasserier av en arbetsledare på ett bageri i Skåne. Trakasserierna bestod av ovälkomna förslag och kränkande kommentarer av sexuell natur. Trots att kvinnan sa ifrån fortsatte trakasserierna.

Andra anställda vittnar om att det har förekommit en sexistisk jargong på arbetsplatsen med bland annat grova ord.

– Sexuella trakasserier är tyvärr ett stort problem på arbetsmarknaden. Och unga kvinnor är en särskilt utsatt grupp, säger Marie Nordström som är processförare på DO.

Arbetsgivaren har delvis stängt av arbetsledaren från arbetet under utredningen av ärendet.

Kvinnan har mått dåligt av det inträffade och har blivit sjukskriven. Hon har inte orkat gå tillbaka till arbetsplatsen och har avslutat sin anställning.

– Sexuella trakasserier drabbar den enskilda hårt. Det är därför viktigt med nolltolerans när det gäller kränkande jargong på arbetsplatser. Det är chefens ansvar att se till att sexuella trakasserier inte förekommer. När en person i arbetsledande ställning utnyttjar sin maktposition för att själv kränka är det särskilt allvarligt, säger Marie Nordström.

DO förbereder nu en stämning mot bageriet i Arbetsdomstolen, AD, och kommer där att yrka på diskrimineringsersättning till kvinnan.

Diarienummer ANM 2015/97

Fakta: Sexuella trakasserier i arbetslivet

Trakasserier på grund av kön handlar om ett uppträdande som kränker en arbetstagares värdighet på arbetsplatsen och som har samband med arbetstagarens kön. Det kan vara könsbaserade förolämpningar, stötande eller nedsättande kommentarer om utseende, beteende eller klädsel, förlöjligande generaliseringar av "kvinnliga" eller "manliga" egenskaper, nedsättande kommentarer eller skämt med anknytning till kvinnor eller män som grupp.

Trakasserierna kan också visa sig i form av härskartekniker som osynliggörande, förlöjligande och undanhållande av information.

Sexuella trakasserier handlar om ett kränkande uppträdande av sexuell natur, till exempel tafsande eller ovälkommen beröring, ovälkomna sexuella anspelningar eller kommentarer, sexualiserad jargong eller ett sexualiserat språkbruk, blickar och gester.

Bestämmelserna om trakasserier och sexuella trakasserier finns i EU-rätten och implementerades 2005 i jämställdhetslagen som en form av direkt diskriminering. Sedan 2009 finns bestämmelserna i diskrimineringslagen.

Enligt en undersökning som Arbetsmiljöverket gjort uppger 28 procent av alla kvinnor mellan 16 och 29 år att de på arbetet har utsatts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön under 2013. Samma undersökning visar att andelen unga kvinnor som utsätts för trakasserier grundat på kön från chefer eller arbetskamrater har ökat markant mellan åren 2011 till 2013, från 15 procent till 19 procent. (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:3)