Diskriminering när läkare nekade kvinna vård

Nyhet publicerad 8 april 2015

Det var diskriminering när en läkare i Skåne vägrade att utföra en undersökning efter att den kvinnliga patienten inte ville ta honom i hand. Hässleholms tingsrätt dömer nu läkarens företag Polop AB att betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Kvinnan hade remitterats för magsmärtor till specialistmottagningen Polop AB där hon skulle undersökas. Kvinnan var väl medveten om att läkaren var en man och hon hade inte några invändningar mot att undersökas av honom. Av religiösa skäl valde hon dock att inte ta läkaren i hand, utan lade i stället handen mot sitt bröst och nickade som hälsning. Detta kunde inte läkaren acceptera, och efter att ha läxat upp kvinnan vägrade han sedan att genomföra undersökningen.

Efter den uteblivna undersökningen skrev läkaren i kvinnans journal att han rekommenderade att kvinnan skulle undersökas av en kvinnlig läkare, något som hon själv varken hade begärt eller ställt som krav.

Tingsrätten konstaterar i domen att läkarens bemötande har varit fråga om diskriminering som har samband med kvinnans religion. Kvinnan har dessutom diskriminerats genom läkarens hänvisning till en kvinnlig läkare, detta eftersom en undersökning riskerade att fördröjas när hon inte längre fick tillgång till alla läkare.

– Det här visar att det är helt orimligt att neka en person vård på grund av att man av religiösa skäl väljer att hälsa utan att ta i hand, säger Anna Rosenmüller Nordlander på DO:s processenhet.

Motparten har nu tre veckor på sig att överklaga domen till hovrätten.

Diarienummer ANM 2013/1805

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se