Arbetsförmedlingen diskriminerade Jehovas vittne

Pressmeddelande publicerad 28 december 2015

Det var diskriminering när Arbetsförmedlingen beslutade att återkalla en mans anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin med hänvisning till att han av religiösa skäl inte ansåg sig kunna söka ett anvisat arbete. Det framkommer av en dom i Stockholms tingsrätt idag.

Mannen, som vid tillfället var bosatt i Bohuslän, blev i februari 2014 erbjuden att söka en tjänst som säljare för ett företag som bland annat säljer lotter. Mannen förklarade att han inte kunde ta det aktuella arbetet av personliga skäl och på grund av etiska och moraliska principer, och i ett intyg berättade mannen att han är ett Jehovas vittne och att arbetet ifråga skulle gå emot hans religiösa övertygelse.

Trots det återkallade Arbetsförmedlingen i mars samma år anvisningen till jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen hänvisar i sitt beslut till att mannen hade misskött sig genom att bidra till att han inte kallades på intervju hos en arbetsgivare som hade ett arbete att erbjuda. Mannen blev därmed satt på karens i 45 dagar utan någon ersättning.

Tingsrätten konstaterar i domen att mannen genom Arbetsförmedlingens agerande har utsatts för indirekt diskriminering, vilket innebär att Arbetsförmedlingen har tillämpat en regel eller ett kriterium som framstår som neutralt men som särskilt missgynnar personer med sådan religiös övertygelse som mannen har.

– Tingsrätten konstaterar också att Arbetsförmedlingen inte har kunnat visa att återkallandet var nödvändigt för att uppnå syftet med jobb- och utvecklingsgarantin, säger Johanna Nilsson, processförare på DO.

Tingsrätten dömer Arbetsförmedlingen att betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

Diarienummer: ANM 2014/1037

Med indirekt diskriminering avses enligt 1 kap. 4 § diskrimineringslagen att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med (bland annat) viss religion eller annan trosuppfattning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.