Åldersdiskriminering att neka 70-åring anställning

Pressmeddelande publicerad 16 september 2015

Det var åldersdiskriminering när ett bussbolag nekade tre chaufförer visstidsanställningar med hänvisning till att de hade uppnått en av bolaget uppsatt åldersgräns på 70 år. Det framkommer i en dom från Arbetsdomstolen, AD, idag.

Bussbolaget Keolis Sverige AB menade att bolaget med hänsyn till trafiksäkerheten hade valt att ha en generell bortre åldersgräns på 70 år för när de inte längre ingår nya avtal om behovsanställningar med förare. Men till följd av hur regeln tillämpades ansåg sig de tre chaufförerna ha blivit åldersdiskriminerade.

DO har i målet anfört att syftet med åldersgränsen, det vill säga trafiksäkerhet, kan uppnås genom mindre ingripande och mer ändamålsenliga åtgärder, till exempel genom den individuella prövning av den arbetssökandes medicinska förutsättningar som bolaget genomför årligen.

I domen konstaterar AD att arbetsgivaren inte på ett övertygande sätt har visat att bolagets generella övre åldersgräns är ett lämpligt och nödvändigt verktyg för att uppnå det i och för sig berättigade syftet ökad trafiksäkerhet och att särbehandlingen därmed inte kan rättfärdigas.

– Det här visar att diskrimineringsförbudet gäller även efter 67 års ålder vid visstidsanställningar och att det är individens förutsättningar och inte en schablonmässig bedömning ska avgöra om en person är lämplig i samband med rekryteringar, säger Marie Nordström processförare på DO.

Bussbolaget döms att betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till var och en av de tre chaufförerna.

ANM 2014/592, ANM 2014/600 och ANM 2014/601

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se