Varuhus medger att nedsättande uttalande var trakasserier

Pressmeddelande publicerad 23 oktober 2014

DO har ingått en förlikning med Rusta som har medgett att en nyanställd man har utsatts för trakasserier av sin chef. Trakasserierna bestod i en nedsättande kommentar som antydde att mannen var homosexuell.

Mannen började arbeta på varuhuset i december 2013. När han skulle hämta ut sina arbetskläder visade det sig att herrstorlekarna var slut, därför fick han tills vidare hålla tillgodo med damstorleken. Han fick löfte om att en ny uppsättning kläder skulle komma så småningom. Drygt tre månader senare, i mitten av mars, tog mannen upp frågan om kläderna igen men fick då en kommentar från chefen som antydde att mannen var homosexuell och därför inte borde ha något att invända mot att kläderna var i dammodell.

Enligt DO är händelsen typisk för en homofobisk jargong som är vanligt förekommande på arbetsplatser. Den handlar om att uttryck rörande att en man är, eller påstås vara, feminin och/eller homosexuell används för att kränka eller förklena. Det är viktigt att chefer föregår med gott exempel och är medvetna om att den här typen av nedsättande kommentarer inte är acceptabla på en arbetsplats, anser DO.

DO hade efter utredning beslutat att stämma varuhuskedjan, men eftersom företaget i fråga har medgett överträdelsen har parterna i stället träffat en överenskommelse som innebär att mannen får 20 000 kronor.

– Det är glädjande att man från företagets sida ser sitt ansvar och tar det inträffade på allvar. Man har bett mannen om ursäkt, men även erbjudit honom stöd, säger Marie Nordström, processförare på DO.

ANM 2014/1603

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.

Fakta

Trakasserier är enligt 1 kap. 4 § tredje punkten i diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, till exempel kön eller sexuell läggning.

Enligt en undersökning som undersökningsföretaget Novus har gjort på uppdrag av tidningen Kollega har 37 procent av de svarande upplevt främlingsfientliga, sexistiska eller homofoba kommentarer på sin arbetsplats. 10 procent har upplevt att främlingsfientliga, sexistiska eller homofoba kommentarer har riktats mot dem personligen.

I en undersökning som Novus genomförde för LO 2011 svarade endast 30 procent att de skulle säga ifrån om någon på arbetsplatsen skämtade om HBT-personer.