Uppmärksamma 21 mars – internationella dagen mot rasism

Nyhet publicerad 21 mars 2014

Händelserna i Kärrtorp 15 december och i Malmö på natten efter 8 mars har kommit att stå som aktuella symboler för det rasistiska våldet i Sverige. Flera rapporter – bland annat Mångkulturellt Centers kunskapsöversikt om afrofobi och Stiftelsen Expos årsrapport för 2013 – talar om problem med rasism och diskriminering och ökade aktiviteter i den rasideologiska miljön. Mot denna bakgrund blir det extra angeläget att uppmärksamma den internationella dagen mot rasism 21 mars.

Det är FN som har utsett den 21 mars till världssamfundets dag mot rasism och diskriminering. Bakgrunden är vikten av att hedra minnet av dem som mördades vid den fredliga demonstrationen i Sharpeville i Sydafrika 1960.

Ny forskningsöversikt om islamofobi

DO arbetar på flera olika sätt med att motverka rasism och etnisk diskriminering. Bland annat har myndigheten valt att 2013-2015 prioritera arbetet för att motverka diskriminering av muslimer. Inom ramen för satsningen har DO låtit sammanställa en översikt av forskningen inom området.

I rapporten konstateras att mer forskning behövs, men inom alla samhällsområden som har undersökts förekommer diskriminering eller negativa attityder gentemot muslimer och förmodade muslimer. Till exempel visar ett forskningen att sannolikheten att kallas till en anställningsintervju minskar rejält för personer med arabiskklingande namn jämfört med personer vars namn är svenskklingande, trots lika meriter. Ett annat exempel är att många muslimska församlingar utsatts för hatbrott med islamofoba motiv, såsom vandalisering, olaga hot eller att deras besökande medlemmar utsatts för fysiskt våld.

Konferens om jämlik vård

DO uppmärksammar också årsdagen mot rasism på konferensen "Jämlik vård på lika villkor" 21 mars, där DO är en av arrangörerna. Konferensen syftar till att synliggöra goda arbetssätt för att motverka bland annat etnisk och religiös diskriminering inom hälso- och sjukvården. På förmiddagen finns en programpunkt med titeln "Alla lika, alla olika – om att vara människa", där bland andra skådespelaren Måns Clausen från Dalateatern kommer att belysa rasismen från olika utgångspunkter.

Seminarium om romers situation

Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism arrangerar den 21-22 mars ett seminarium om romers situation idag och under Förintelsen. Lars Lindgren, utredare på DO, medverkar den 22 mars och berättar om diskriminering av romer i Sverige.

Främja lika rättigheter och möjligheter

En stor del i DO:s arbete handlar om att stödja arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter i samhället. Arbetet mot rasism måste pågå i allt från förskolor till stora företag och är en ständig process.

Nedan finns olika material som kan vara en hjälp på vägen.

Aktiva åtgärder i arbetslivet

DO:s handledning för arbetet med aktiva åtgärder gällande kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Lika rättigheter i förskolan och skolan

Lika rättigheter i förskolan
En handledning för att främja likabehandling i förskolan - med fokus på det dagliga arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Lika rättigheter i skolan
Handledningen har fokus på likabehandlingsarbetet i skolan i sin helhet, det handlar om att omsätta mål och åtgärder i handling.

Vägar till rättigheter
Denna inspirationsbok i lokalt antidiskrimineringsarbete riktar sig i första hand till dig som är verksam i en ideell förening, ett nätverk eller en lokal aktionsgrupp som arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter.