Två restauranger medger diskriminering

Nyhet publicerad 5 december 2014

Två restauranger som DO tidigare har stämt för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning har nu medgett diskrimineringen. I och med det väljer parterna i båda fallen att ingå förlikning.

Det första ärendet handlar om en man med funktionsnedsättning som vid ett besök på en pizzeria söder om Stockholm nekades att beställa öl till maten med hänvisning till att servitören inte visste vilka mediciner mannen tog.

Det andra ärendet rör en ung kvinna som tillsammans med sin mamma och syster besökte en restaurang i Gävle. I det fallet fick kvinnans syster beskedet att en av personerna i sällskapet måste avstå att dricka alkohol eftersom kvinnan använder rullstol.

Enligt DO har det i båda fallen rört sig om ett missgynnande som har samband med funktionsnedsättning. I det andra fallet har även kvinnans syster missgynnats genom agerandet.

Båda restaurangerna har nu medgett att det har varit fråga om diskriminering och parterna har kommit överens om att förlikas. I samband med det får mannen 12 000 kronor i ersättning och de båda kvinnorna får 15 000 respektive 10 000 kronor.

– De här målen visar hur personer med funktionsnedsättning blir ifrågasatta i vardagliga sammanhang och inte får tillgång till saker som de flesta ser som självklara, säger Anna Rosenmüller Nordlander på DO:s processenhet.

Ärende ANM 2010/2154, 2014/859

För mer information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.

Bakgrund

Att personer med en synlig funktionsnedsättning utsätts för diskriminering är ett återkommande problem, inte minst i restaurangmiljö. Många utsätts för ett bemötande som för individen påminner om ett omyndigförklarande. Det kan till exempel handla om att bli ifrågasatt om man är kapabel att fatta egna beslut eller att inte bli direkt tilltalad.

Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL, uppmärksammade problemet 2013 genom lanseringen av det så kallade CP-ölet.

Under förra året inkom drygt 300 anmälningar till DO om diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.