Tredskodom mot it-företag vann laga kraft

Nyhet publicerad 13 november 2014

Tredskodomen mot Malmöföretaget IT & Web i Norden AB har nu vunnit laga kraft. Målet rörde en kvinna som blev av med sin provanställning vid företaget efter att ha varit hemma med sin sjuka dotter.

En tredskodom avkunnas av en domstol om en av parterna i en rättegång inte lämnar in ett skriftligt yttrande i tid eller infinner sig till förhandling. I målet mot IT & Web i Norden har företaget ombetts att inkomma med ett svaromål till Arbetsdomstolen men har inte gjort det under den föreskrivna tiden.

Efter att tredskodomen meddelades har företaget haft en månad på sig att begära så kallad återvinning, men inte heller det har företaget gjort, vilket innebär att domen nu har vunnit laga kraft.

Domen innebär att företaget ska betala 100 000 kronor plus ersättning för förlorad arbetsinkomst till kvinnan.