Tallink Silja medger diskriminering av kvinna med MS

Pressmeddelande publicerad 7 februari 2014

DO har ingått en förlikning med Tallink Silja AB i ett ärende där en rekrytering avbrutits sedan det framkommit att kvinnan som sökt tjänsten har MS. Rederiet medger nu att kvinnan utsatts för diskriminering.

– Det är tydligt att kvinnan har diskriminerats eftersom företaget aldrig gjorde en individuell prövning av hennes möjlighet att arbeta utan avbröt rekryteringen enbart på grund av en förmodad arbetsoförmåga. Det har rederiet medgett och därför ingår vi en förlikning i beloppsdelen, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Kvinnan fick diagnosen MS för drygt nio år sedan, men har sedan 2008 inte behövt medicinera för sjukdomen. Hon har en lindrig form av MS och har de senaste åren kunnat arbeta heltid. Eftersom hon tidigare arbetat inom rederiet sökte hon under våren 2013 på nytt arbete där. Företagets rekryteringsansvarige uppskattade kvinnans tidigare erfarenhet, och efter ett inledande samtal bokades hon in för en obligatorisk läkarundersökning för friskintyg samt inskolning på arbetsplatsen.

Strax innan läkarundersökningen skulle äga rum ringde dock den rekryteringsansvarige till kvinnan och berättade att hon inte var aktuell för anställning. Skälet var enligt den rekryteringsansvarige kvinnans diagnos.

I slutet av förra året stämde DO rederiet för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning eftersom de inte hade gjort en medicinsk bedömning av hennes möjlighet att arbeta. Nu har DO och Tallink Silja AB ingått en förlikning som innebär att kvinnan får 75 000 kronor.

För ytterligare upplysningar kontakta presstjänsten på telefon 08-120 20 710.

ANM 2013/1865