Skapa en trygg miljö för barn och elever

Nyhet publicerad 30 april 2014

En förutsättning för lärande och utveckling hos barn och elever är en miljö fri från kränkningar.

Du som förskolechef, skolledare eller huvudman har möjlighet att skapa det – vi lär dig hur på våra kurser. Det finns både en grund- och fortsättningskurs som du kan gå två dagar efter varandra.