Särbehandlades på grund av funktionsnedsättning

Nyhet publicerad 28 maj 2014

En kvinna med en funktionsnedsättning och hennes sällskap som besökte en bar i Gävle fick besked att någon i sällskapet måste avstå att dricka alkohol eftersom kvinnan sitter i rullstol. DO menar att bemötandet är diskriminering och avser nu att stämma företaget.

Under ett besök i Gävle skulle den 22-åriga kvinnan, hennes mamma och hennes syster besöka en karaokebar. Men när systern skulle beställa något att dricka i baren upplystes hon av bartendern att en i sällskapet måste vara nykter eftersom 22-åringen sitter i rullstol. Det blev till slut systern som avstod att beställa något och hon beställde enbart till sin mamma och 22-åringen.

Barägaren menar att han enbart har följt bestämmelserna i alkohollagen, men enligt DO handlar det om ett missgynnande som har samband med kvinnans funktionsnedsättning.

– Det här är en mycket typisk situation som ofta drabbar personer med en synlig funktionsnedsättning, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg. Dessa personer blir ifrågasatta och kontrolleras på ett sätt som personer utan funktionsnedsättning inte behöver uppleva.

Enligt DO har diskrimineringen i det här fallet även drabbat kvinnans anhöriga, och företräder därför både 22-åringen och hennes syster. DO förbereder nu en stämning mot företaget.

ANM 2014/859

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.