Otillräckliga åtgärder ledde till fortsatta trakasserier

Pressmeddelande publicerad 27 juni 2014

Upprepade gånger under mellan- och högstadietiden utsattes en flicka i Norrbotten för trakasserier och kränkningar av främst två klasskamrater. Enligt DO har trakasserierna återkommande haft samband med flickans etniska bakgrund och hudfärg. DO kommer därför att stämma kommunen som är huvudman för skolan.

Trakasserierna och kränkningarna började redan under höstterminen 2009. Flickan fick höra nedsättande kommentarer om sin hudfärg och en av klasskamraterna kastade sten mot henne och gjorde grimaser. Under de efterföljande åren fortsatte trakasserierna vid flera tillfällen bland annat genom att flickan fick ett hakkors och olika könsord ritade på sin bänk.

Flickans föräldrar har flera gånger haft kontakt med skolan rörande de olika händelserna och skolan har också vidtagit olika åtgärder, dock utan att lyckas få trakasserierna mot flickan att upphöra. DO menar därför att kommunen har brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet.

– Det handlar om återkommande kränkningar under lång tid där skolan har misslyckats med att följa upp och sätta in effektiva åtgärder som faktiskt har kunnat få varaktigt stopp på trakasserierna, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

– I och med det har trakasserierna fortsatt under flera år vilket gör att de åtgärder som har använts måste anses som otillräckliga, säger Agneta Broberg.

ANM 2014/1035

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 073-682 82 10.

Fakta

Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen är en utbildningsanordnare som får kännedom om att en elev har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier skyldig att utreda omständigheterna och att vidta åtgärder som förhindrar trakasserier i framtiden.

Trakasserier är enligt 1 kap. 4 § tredje punkten i diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, till exempel etnisk tillhörighet.

Att motverka trakasserier i skolan är ett prioriterat område för DO.