Nya funktioner i Planforskolan.se

Nyhet publicerad 14 oktober 2014

Med DO:s webbverktyg Planforskolan.se kan förskolor och skolor ta fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I dagsläget är antalet användare cirka 7 000. DO har utvärderat verktyget och har tillgodosett flera önskemål om bättre funktionalitet som efterfrågas av användarna. Nu är det bland annat lättare att sprida planen, möjligt att göra egna formateringar och att spara planen som word eller pdf.

De förändringar och nyheter som har genomförts hittar du nedan.

Redigering och automatisk anpassning av textfälten

Det går att redigera formaten i de ifyllningsbara textfälten. Det innebär att användare kan göra egna rubriker och att texten går att fetmarkera, kursivera och stryka under.

En annan nyhet är att textfälten anpassas automatiskt till mängden text så att användaren får en överblick över hela texten.

Sprid planen som pdf

Det går att spara planen som pdf för att kunna spridas direkt till föräldrar eller lägga ut på förskolans eller skolans webbplats.

Anpassa planen

En efterfrågad funktion har varit möjligheten att hantera olika format. Användarna kan fortsättningsvis spara planen som word-dokument som sedan kan användas för att redigera och anpassa planen till aktuell verksamhets dokumentutseende.

Samma e-postadress för flera användarkonton

Tidigare gick det endast att koppla ett enda användarkonto till en e-postadress. Nu kan en e-postadress kopplas till flera konton vilket underlättar för exempelvis förskolechefer eller rektorer som är ansvariga för flera verksamheter.

Bättre prestanda

Nu går det snabbare att arbeta i planen än tidigare.

Lättare att välja nytt lösenord

DO har förenklat hanteringen av lösenord. Om en användare har glömt sitt lösenord kan hen få en så kallad aktiveringslänk per mejl. Användaren kan sedan välja ett nytt lösenord.

Alla tidigare planer och information kommer att finnas kvar

All information och planer som användarna tidigare har sparat i verktyget kommer att finnas kvar.