Mälarsalen medger trakasserier av unga kvinnor

Pressmeddelande publicerad 30 oktober 2014

DO har ingått förlikning i två ärenden som bland annat rör sexuella trakasserier i samband med rekrytering till danspalatset Mälarsalen som ligger i München-Bryggeriet i Stockholm. Företaget medger i samband med förlikningen trakasserierna.

I april 2013 beslutade DO att stämma Mälarsalen AB för sexuella trakasserier och/eller trakasserier som har samband med kön. Bakgrunden var att en kvinna hade sökt arbete på Mälarsalen och vid de två möten hon hade med den rekryterande chefen fick hon höra nedlåtande kommentarer om kvinnor och anspelningar på sexuella situationer, bland annat att de båda skulle ha sex.

När beslutet att stämma Mälarsalen blev känt hörde flera kvinnor av sig till DO med berättelser om liknande upplevelser, en del av dem från långt tillbaka i tiden. På basis av de nya uppgifter som inkommit valde DO att gå vidare med ytterligare ett ärende. Även i det fallet handlade det om trakasserier i huvudsak av sexuell natur i samband med en rekryteringssituation.

Eftersom bolaget nu medger trakasserierna har en förlikning mellan parterna träffats. Förlikningen innebär att bolaget betalar yrkat belopp till de båda kvinnorna som därmed får 125 000 kronor var.

– Sexuella trakasserier är ett allvarligt problem inte minst när det handlar om unga kvinnor som ofta är i en väldigt utsatt position när de ska ut på arbetsmarknaden, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

– Det är bra att Mälarsalen i det här fallet har förstått allvaret i situationen och jag hoppas att det sänder en signal till andra arbetsgivare och drabbade att aldrig acceptera sexuella trakasserier.

Ärende ANM 2013/306, ANM 2013/1504

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.

Bakgrund

Trakasserier på grund av kön handlar om ett uppträdande som kränker en arbetstagares värdighet på arbetsplatsen och som har samband med arbetstagarens kön. Det kan vara könsbaserade förolämpningar, stötande eller nedsättande kommentarer om utseende, beteende eller klädsel, förlöjligande generaliseringar av "kvinnliga" eller "manliga" egenskaper, nedsättande kommentarer eller skämt med anknytning till kvinnor eller män som grupp. Trakasserierna kan också visa sig i form av härskartekniker som osynliggörande, förlöjligande och undanhållande av information.

Sexuella trakasserier handlar om ett kränkande uppträdande av sexuell natur, till exempel tafsande eller ovälkommen beröring, ovälkomna sexuella anspelningar eller kommentarer, sexualiserad jargong eller ett sexualiserat språkbruk, blickar och gester.

Bestämmelserna om trakasserier och sexuella trakasserier finns i EU-rätten och implementerades 2005 i jämställdhetslagen som en form av direkt diskriminering. Sedan 2009 finns bestämmelserna i diskrimineringslagen.

Tidningen Svenska Dagbladet genomförde i april 2013 en enkät bland kvinnor som arbetade eller har arbetat inom restaurangbranschen med frågor rörande sexuella trakasserier. 66 procent av de drygt 300 kvinnorna som svarade på enkäten svarade ja på frågan om någon betett sig obehagligt på ett sexuellt sätt när de jobbade inom restaurangbranschen. 26 procent uppgav att det hade handlat om en kollega och 16 procent svarade att de hade utsatts av sin chef.