Lagförslag om bristande tillgänglighet ett viktigt steg i rätt riktning

Nyhet publicerad 3 mars 2014

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med ett förslag som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska införas som ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

- Detta är ett viktigt steg i rätt riktning men utan att ha sett ett lagförslag så är det svårt att bedöma om detta kan ge människor som har en funktionsnedsättning ett reellt skydd mot diskriminering, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg. Det är många steg kvar tills en lagändring faktiskt kan bli verklighet.

Läs integrationsminister Erik Ullenhags debattartikel i Svenska Dagbladet.

Så ska alla få en chans att delta

Mer information på regeringens webbplats