Kvinna med Tourettes nekades teckna försäkring

Pressmeddelande publicerad 3 februari 2014

En kvinna i Örebro som ville teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring fick avslag från försäkringsbolaget när hon i sin hälsodeklaration angav att hon har Tourettes syndrom. DO anser att försäkringsbolaget har diskriminerat kvinnan genom att göra en alltför schablonmässig prövning av hennes ansökan.

När kvinnan ansökte om försäkringen lämnade hon samtidigt in en hälsodeklaration till försäkringsbolaget. Där angav hon bland annat att hon har diagnosen Tourettes syndrom. Med hälsodeklarationen som grund beslutade försäkringsbolaget att inte bevilja kvinnan försäkringen.

Enligt försäkringsbolagets egna riktlinjer för sökande med Tourettes syndrom ska en individuell bedömning av den sökandes situation göras.

– Men i det här fallet har försäkringsbolaget gjort en alldeles för schablonmässig riskbedömning och därmed menar jag att man har diskriminerat kvinnan, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

DO förbereder nu en stämningsansökan mot företaget.

Bakgrund

Enligt diskrimineringslagen 2 kap. 12§ är diskriminering förbjuden för den som tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten.

DO och tidigare Handikappombudsmannen har under många år arbetat för att minska diskrimineringen av personer med funktionsnedsättningar i försäkringssammanhang och har drivit flera ärenden till domstol.

I oktober 2013 dömde Svea hovrätt försäkringsbolaget If Skadeförsäkring att betala totalt 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till en kvinna och hennes dotter efter att dessa hade nekats att teckna en sjukförsäkring för dottern som har en hörselnedsättning.

ANM 2014/170

DO: s presstjänst, telefon 08-120 20 710.