Konferens om etnisk profilering

Nyhet publicerad 21 november 2014

Idag anordnar DO en internationell konferens om etnisk profilering. Syftet med konferensen är att stimulera kunskapsutbyte mellan forskare, företrädare för polisen och andra myndigheter samt företrädare för det civila samhället.

Etnisk profilering har under de senaste åren kommit alltmer i fokus. Frågan har exempelvis aktualiserats i samband med myndigheternas agerande mot papperslösa (REVA) och händelser som det så kallade romaregistret. Vidare har en rad internationella rapporter inom området publicerats under senare tid.

Etnisk profilering är en form av diskriminering när personer utsätts för profilering som har samband med deras etniska tillhörighet under omständigheter där sådana kriterier inte är relevanta. I synnerhet är det synliga etniska minoriteter som utsätts och riskerar att utsättas. Denna utsatthet kan i sin tur leda till ett bristande förtroende för exempelvis polisen, rättssystemet och myndigheter i stort.

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige och i andra länder är ofta ett begränsat verktyg för att förhindra diskriminerande etnisk profilering. För att åstadkomma förändring behöver fler verktyg utvecklas och användas.

Dagens konferens ska skapa en arena för kunskapsutbyte för att stimulera utvecklingen av ett bredare förändringsarbete för att stoppa diskriminerande etnisk profilering inom alla samhällsområden.

Om DO

Inom DO:s breda uppdrag ingår bland annat att följa internationell utveckling samt forsknings- och utvecklingsarbete. Vi ska också ta initiativ till lagförändringar eller andra åtgärder som kan motverka diskriminering.