Kommun brast inte i utrednings- och åtgärdsskyldighet

Nyhet publicerad 2 juni 2014

Norrköpings kommun har inte brustit i sin skyldighet att skyndsamt utreda och åtgärda trakasserier på en skola i Norrköping. Det konstaterar tingsrätten i en dom i dag.

Ärendet rör en flicka som berättade om att hon upplevde att hon blev utsatt för trakasserier av en grupp pojkar på den skola hon gick på. DO menade efter sin utredning att utbildningsanordnaren inte hade agerat tillräckligt snabbt med nödvändiga åtgärder för att få stopp på trakasserierna och därför hade brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet.

Men i domen konstaterar Norrköpings tingsrätt att utifrån den kännedom som skolan hade om händelserna så har kommunen vidtagit relevanta åtgärder.

ANM 2013/689

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.