Internationella Romadagen

Nyhet publicerad 8 april 2014

I dag högtidlighålls den Internationella Romadagen, romernas nationaldag. Dagen uppmärksammas över hela världen till minne av den första romska internationella kongressen som ägde rum i London 1971.

DO deltar i det arrangemang som den romska organisationen E Romani Glinda anordnar i Tensta. Där medverkar olika romska kulturarbetare. I konferensdelen talar bland annat Thomas Hammarberg, som leder den nytillsatta svenska kommissionen mot antiziganism.

DO deltar också i det internationella möte som Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) anordnar i samband med dagen. Bakgrunden är de olika konflikter och den diskriminering av romer som uppdagats i samband med polisverksamhet runt om i Europa. Syftet med mötet, som äger rum i Warszawa i Polen, är att identifiera goda exempel på förtroendeskapande arbete. En handbok från OSSE om polisarbete kommer att diskuteras: Police and Roma and Sinti: Building Trust and Understanding. Mötet samlar internationella experter på mänskliga rättigheter och diskriminering, företrädare för polis och representanter för romska organisationer.

Romer är sedan år 2000 erkända som en av fem nationella minoriteter i Sverige. Romani chib är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

Läs mer

OSSE-rapporten/handboken "Police and Roma and Sinti: Good Practices in Building Trust and Understanding"