Inte diskriminering med avgift för samkönade par

Pressmeddelande publicerad 17 juni 2014

Det var inte diskriminering när en kvinna som lever i ett samkönat par tvingades betala 3000 kronor för att genomgå en inseminationsbehandling, en avgift som inte heterosexuella par behöver betala. Det konstaterar Linköpings tingsrätt i en dom.

Kvinnan och hennes partner hade vänt sig till sjukvården för att få hjälp med assisterad befruktning och fick då beskedet att en inseminationsbehandling skulle kosta dem 3000 kronor. Men den avgiften behöver inte heterosexuella betala om mannen bedöms sakna möjlighet att producera befruktningsdugliga spermier.

DO har drivit ärendet med hänvisning till att kvinnans situation i övrigt överensstämmer med en kvinna i ett heterosexuellt förhållande, men att hon missgynnas i jämförelse med dessa kvinnor eftersom hon lever i ett samkönat förhållande. Tingrätten konstaterar dock i sin dom att landstinget har möjlighet att prioritera ner personer som inte är skadade och sjuka och att det då är tillåtet att en högre avgift tas ut i dessa fall. 

– Jag kan konstatera att tingsrätten inte var enig i sin bedömning och eftersom det här rör sig om en principiellt viktig fråga kommer vi överklaga domen till hovrätten, säger Martin Mörk chef för DO:s processenhet. ANM 2013/748

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.