Idag firas samernas nationaldag

Nyhet publicerad 6 februari 2014

Den samiska nationaldagen infördes 1992 och högtidlighölls första gången 1993 i samband med inledandet av FN:s internationella urfolksår i Jokkmokk.

Den samiska nationaldagen infördes 1992 och högtidlighölls första gången 1993 i samband med inledandet av FN:s internationella urfolksår i Jokkmokk.

Nationaldagen är gemensam för alla samer och firas i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Nationaldagen har högtidlighållits i hela Sápmi sedan 1993 och firas till minnet av det första samiska landsmötet som ägde rum den 6 februari 1917 i Trondheim, i Norge.

- Som diskrimineringsombudsman kan jag konstatera att nuvarande samepolitik vare sig innehåller lagstiftning eller åtgärder som säkerställer samers lika rättigheter och möjligheter i Sverige. Det är viktigt att uppmärksamma detta, särskilt en dag som denna, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Den internationella kritiken som riktats mot Sverige har under lång tid varit entydig. Bland annat har FN:s kommitté mot rasdiskriminering, FN-kommittén för mänskliga rättigheter och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter upprepade gånger kritiserat Sverige för att inom olika områden inte säkerställa samers lika rättigheter och möjligheter.

DO bedriver för tillfället ett särskilt arbete med fokus på diskriminering av samer som urfolk. Syftet med arbetet är att fortsätta utveckla kunskapen om vilka uttryck diskriminering mot samer tar sig och att identifiera vilka brister som finns i förhållande till Sveriges internationella åtaganden i såväl lagstiftningen som hur den tillämpas. DO:s arbete kommer även fokusera på arbetssätt för att motverka diskriminering och för samers lika rättigheter och möjligheter.