Gravid kvinna blev av med provanställning

Pressmeddelande publicerad 10 februari 2014

En kvinna i Stockholm fick avsluta sin provanställning i en matvarubutik bland annat med motivet att hon hade börjat arbeta långsammare. Men innan anställningen avbröts fick butiken veta att kvinnan var gravid. Eftersom det fanns en koppling mellan graviditeten och orsakerna till att anställningen avbröts, anser DO att kvinnan har diskriminerats.

Kvinnan påbörjade en provanställning i matvarubutiken i januari förra året och butikens ledning var till en början mycket nöjda med hennes arbete. Efter en tid märkte kvinnan dock att hon inte längre klarade av tyngre arbetsuppgifter och hon tvingades dessutom sjukskriva sig ett antal dagar för bland annat illamående.

Butikens ledning uppfattade med tiden korttidsfrånvaron som ett problem. Dessutom uppfattade man att kvinnan hade ett långsammare arbetstempo och att kvinnan inte kunde arbeta på brödavdelningen där arbetet innebar tunga lyft. Sammantaget gjorde dessa faktorer att man beslutade sig för att avsluta provtjänstgöringen. Men innan butiken hann meddela kvinnan sitt beslut informerade hon sin chef om att hon var gravid med tvillingar.

Trots att bolaget kände till att kvinnan var gravid verkställde bolaget sitt beslut. Skälen för att avsluta anställningen har enligt DO haft ett samband med kvinnans tillstånd, det vill säga att hon var gravid. Därför har bolaget diskriminerat kvinnan.

– EU-rätten och därmed även svensk lag ger gravida ett särskilt skydd som innebär att arbetsgivare endast i undantagsfall får avsluta deras anställning. Orsakerna till att anställningen avbryts får inte ha något samband med graviditeten, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

– I det här fallet borde bolaget ha förstått att det fanns ett samband med graviditeten och därför inte ha verkställt beslutet att avbryta provanställningen, säger Agneta Broberg.

DO stämmer nu bolaget i Arbetsdomstolen.

ANM 2014/189

DO: s presstjänst, telefon 08-120 20 710.