Gällivare kommun medger brister när flicka trakasserades

Pressmeddelande publicerad 21 oktober 2014

DO har ingått en förlikning med Gällivare kommun som inte lyckades få stopp på trakasserierna mot en flicka på en av kommunens skolor. Enligt DO har kommunen brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet. Kommunen har i samband med förlikningen medgivit bristerna.

Upprepade gånger under mellan- och högstadietiden utsattes en flicka i Gällivare för trakasserier och kränkningar av främst två klasskamrater. Enligt DO har trakasserierna återkommande haft samband med flickans hudfärg och bakgrund. Flickan fick bland annat höra nedsättande kommentarer om sin hudfärg och hakkors och olika könsord har ritats på flickans skolbänk.

Trots att flickans föräldrar flera gånger har haft kontakt med skolan, och trots att olika åtgärder också vidtogs, lyckades skolan inte få trakasserierna mot flickan att upphöra. DO menar därför att kommunen har brustit i den skyldighet skolan har att utreda och åtgärda händelserna på ett sätt som kan förhindra fortsatta trakasserier.

Kommunen medger nu att den har brustit och parterna har i och med det valt att ingå en förlikning. Flickan får 80 000 kronor i ersättning från kommunen.

ANM 2014/1035

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 073-682 82 10.

Fakta

Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen är en utbildningsanordnare som får kännedom om att en elev har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier skyldig att utreda omständigheterna och att vidta åtgärder som förhindrar trakasserier i framtiden.

Trakasserier är enligt 1 kap. 4 § tredje punkten i diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, till exempel etnisk tillhörighet.