Förlorade provanställning efter VAB

Nyhet publicerad 5 juni 2014

En kvinnlig säljare på ett företag i Malmö som utvecklar hemsidor blev av med sin provanställning efter att hon varit hemma med sin sjuka dotter. Enligt DO har kvinnan därmed blivit utsatt för ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen, och stämmer nu företaget i AD.

Kort efter det att kvinnan påbörjat sin provanställning vid företaget tvingades hon vara hemma för vård av barn, VAB, eftersom dottern var sjuk med feber. Under de två första veckorna blev det sammanlagt fyra dagar som kvinnan var hemma. På söndagen den andra anställningsveckan blev hon uppringd av en representant från företaget som sa att hon inte behövde komma tillbaka mer eftersom det inte fungerade med hennes frånvaro.

DO stämmer nu företaget i Arbetsdomstolen, AD.

– Det här är ett viktigt område att nå eftersom det är en bransch där många unga arbetar och jag tror att det finns en stor okunskap om vad som gäller avseende vård av barn vid provanställningar, och att det här är ett missgynnande enligt lagen, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Under utredningens gång har DO försökt komma i kontakt med företaget som trots påminnelser och information inte har svarat.

– Nu har vi bara anmälarens version att utgå ifrån, men det är å andra sidan tillräckligt för oss för att kunna ta frågan till AD, säger Agneta Broberg.

ANM 2014/897

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.

Om missgynnande enligt föräldraledighetslagen

Föräldraledighetslagen ska förhindra att föräldrar eller vårdnadshavare blir missgynnade i arbetslivet i samband med föräldraledighet. Enligt föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet när arbetsgivaren säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare (16 § p 7).