Företag medger diskriminering av gymnasieelev

Pressmeddelande publicerad 8 juli 2014

DO har ingått en förlikning med ett företag i Trollhättan som nekade en gymnasieelev att göra praktik vid företaget eftersom han är född i Irak. Företaget medger att agerandet har varit fråga om diskriminering som har samband med pojkens etniska tillhörighet.

Det handlar om ett företag som bland annat tillverkar komponenter till flygplansmotorer. I samarbete med en gymnasieskola i Trollhättan har företaget erbjudit ett gymnasieprogram där en väsentlig del av utbildningen skulle bestå av praktik på företaget och äga rum i företagets lokaler. 16-åringen var antagen till programmet, men strax efter höstterminens upprop fick pojken beskedet att han inte fick göra praktiken eftersom han är född i Irak.

Företaget hänvisade till att de måste följa nationella och internationella regelverk för exportkontroll, och att det var ett amerikanskt regelverk som hindrade dem att låta pojken genomföra praktiken.

Nu har DO och företaget ingått en förlikning som innebär att pojken får 80 000 kronor i ersättning. Företaget medger också att det var diskriminering som har samband med pojkens etniska tillhörighet, och har uppgett att de har vidtagit åtgärder för att säkerställa att det inträffade inte kommer att upprepas.

Diarienummer ANM 2014/845