Företag medger ansvar för åldersdiskriminering

Pressmeddelande publicerad 22 december 2014

Konsultföretaget Brightby AB medger nu ansvar för att en kvinna i Stockholm som sökte arbete vid företaget blev åldersdiskriminerad av det rekryteringsföretag som Brightby anlitat. Mot bakgrund av medgivandet väljer parterna att ingå en förlikning.

Kvinnan, som är i 50-årsåldern, hade sökt tjänsten via ett rekryteringsföretag, men fick beskedet att hon inte var aktuell eftersom Brightby sökte personer i början av karriären med en ålder runt 25-30 år.

Rekryteringsföretaget har till DO framhållit att svaret var ett olyckligt misstag från deras sida. Enligt DO har dock en arbetsgivare som delegerat en rekrytering till exempelvis rekryteringsföretag fortfarande ett ansvar om den arbetssökande diskrimineras.

Brightby medger nu ansvaret för diskrimineringen varför parterna har valt att ingå en förlikning. I samband med detta får kvinnan 60 000 kronor i ersättning från företaget.

Ärende ANM 2014/1882

För mer information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.

Fakta

Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare inte diskriminera den som söker arbete hos arbetsgivaren. Den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör en arbetssökande ska likställas med arbetsgivaren. (DL 2 kap. 1 §)