Domstol inte alltid rätt väg att motverka diskriminering

Debattartikel publicerad i Dagens Nyheter 27 augusti 2014

Nu ökar antalet anmälningar om upplevelser av diskriminering till DO igen. Under första halvåret 2014 inkom cirka 1000 anmälningar till myndigheten, vilket är en ökning på nära 25 procent jämfört med samma period året innan. Det är bra att fler människor känner till och tar till vara möjligheten att anmäla diskriminering. En ny rapport som DO presenterar i dag visar dock att många av de händelser som människor anmäler handlar om komplexa skeenden över tid. Många anmälningar går inte att driva i domstol. Samtidigt fyller de en viktig funktion i det förebyggande arbetet mot diskriminering.