DO ska följa upp arbetet mot främlingsfientlighet och intolerans

Nyhet publicerad 26 juni 2014

Regeringen uppdrar åt DO att utveckla och intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet och intolerans genom att följa upp insatser inom området. Regeringen har för avsikt att avsätta drygt 3,3 miljoner kronor för ändamålet, fördelat på tre år.

Regeringen konstaterar i ett pressmeddelande att det idag saknas en överblick över pågående arbete mot främlingsfientlighet och intolerans. För att samhällets samlade insatser i arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans ska vara så heltäckande och effektiva som möjligt behövs det bland annat en kontinuerlig uppföljning av de insatser som genomförs inom olika samhällssektorer och på olika nivåer.— Vi är positiva till uppdraget som är oerhört viktigt och angeläget. Det finns mycket kunskap inom området och det är bra att DO får rollen att följa upp de insatser som görs. Nu kommer vi att analysera hur vi ska genomföra uppdraget och vilka synergier vi kan skapa för att få ut största möjliga effekt, säger Agneta Broberg.