DO på Nordiskt forum

Nyhet publicerad 4 juni 2014

DO arbetar för kvinnors lika rättigheter och möjligheter. Konferensen Nordiskt Forum fokuserar på kvinnors rättigheter i olika delar av samhället och hålls i Malmö den 12-15 juni. DO har två seminarier: den ena handlar om jämställda löner, den andra om hur muslimska kvinnor utsätts för trakasserier och diskriminering. DO har även en monter med en utställning om hur kön, normer och symboler skapas och kan brytas.

Hälften av alla anmälningar om diskriminering som kommer in till DO är från kvinnor. Majoriteten av de fall som DO utreder eller tar till domstol grundar sig på anmälningar som gjorts av kvinnor. Ibland handlar anmälan om könsdiskriminering, men ofta anmäler kvinnor diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder eller någon annan diskrimineringsgrund. Oavsett vad anmälan handlar om finns det ofta en könsaspekt i den behandling som kvinnorna upplever att de varit utsatta för.

På Nordiskt Forum uppmärksammar DO dessa frågor genom seminarier och en utställning. Seminariet Lönen är kvittot på resten av arbetsvillkoren handlar om hur vi kan åstadkomma jämställda löner och jämställda villkor på arbetsplatserna. Seminariet Jag är både kvinna och muslim – om sexism, rasism och kampen för alla kvinnors rättigheter presenterar kunskap om hur muslimska kvinnor utsätts för hatbrott, trakasserier och diskriminering och hur dessa företeelser kan bekämpas.

I vår monter, E1 på Malmömässan, kan du själv testa hur normer om kön och andra föreställningar samverkar för att skapa stereotypa bilder av människor som kan leda till diskriminering. Utställningen "Vem får du vara - om klädsel, symboler, markörer i Sverige 2014" finns tillgänglig i montern hela tiden - kom och pröva på! Där kan du även träffa de övriga nordiska ombudsmännen mot diskriminering.