DO och Equinet utbildar i lika rättigheter och möjligheter för HBTI-personer

Nyhet publicerad 13 juni 2014

Den 17-18 juni står DO tillsammans med Equinet värd för en hbti-utbildning i Stockholm. I utbildningen deltar ett drygt fyrtiotal medarbetare från DO:s syskonmyndigheter och organisationer i Europa samt representanter för Europarådets parlamentariska församling, Europarådets MR-kommissionär och EU-kommissionen.

DO medverkar i utbildningen och erfarenhetsutbytet om arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbti-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och intersexuella personer). Martin Mörk, chef för DO:s processenhet, pratar om strategisk processföring i mål som rör diskriminering av hbti-personer och Peter Tai Christensen, utredare på Utvecklingsenheten om arbete för lika rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet eller könsuttryck i arbetslivet.

I utbildningen deltar utöver företrädare för Equinets medlemsorganisationer även representanter för Europarådets parlamentariska församling, Europarådets MR-kommissionär och EU-kommissionen. Även organisationen Transgender Europe medverkar, liksom, från Sverige, RFSL och INIS (Intersexuella i Sverige).

Utbildningen arrangeras tillsammans med Equinet, som är ett nätverk för de europeiska diskrimineringsmyndigheterna. Equinet har 41 medlemsorganisationer i 31 olika länder.

Equinets arbete syftar till att stödja och stärka de nationella likabehandlingsorganen i deras verksamhet. I anslutning till utbildningen har Equinets styrelse sitt styrelsemöte.

För mer information och program läs på Equinets hemsida.