DO granskar privata arbetsgivares arbete för jämställda löner

Pressmeddelande publicerad 6 februari 2014

DO inleder nu en granskning av 100 privata arbetsgivare med en hög andel tjänstemän bland sina anställda. Arbetsgivarna finns inom en rad olika områden som till exempel juridik, teknik, kommunikation, fastighetsservice, resebranschen och vård och omsorg.

– De oförklarade löneskillnaderna mellan kvinnor och män är störst inom den privata tjänstemannasektorn. Därför är det viktigt att arbetsgivarna kvalitetssäkrar sin lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv, säger Peter Tai Christensen, chef på DO:s granskningsenhet.

Bland tjänstemän tjänar män i genomsnitt 7 800 kr mer i månaden än kvinnor. Om man räknar bort skillnader som kan förklaras med exempelvis yrke, utbildning, ålder och arbetstid är kvinnors lön fortfarande 9,6 procent lägre än männens, enligt Medlingsinstitutets senaste rapport. Det kan alltså handla om en osaklig löneskillnad som innebär att kvinnor får flera tusenlappar mindre i plånboken varje månad.

Branscherna som granskas har också en relativt hög andel utrikes födda arbetstagare. Även om man tar hänsyn till faktorer som till exempel utbildning och yrkeserfarenhet, visar forskning att utrikes födda tjänar mindre. Sämst genomsnittlig lön har kvinnor som inte är födda i Sverige, även om skillnaden mellan utrikes och inrikes födda kvinnor är mindre än skillnaden mellan utrikes och inrikes födda män (IFAU, Rapport 2013:6).

- Arbetet för jämställda löner gör ofta arbetsgivaren uppmärksam på behov av bättre systematik i lönesättningen i stort. På så sätt kan en granskning leda till ökad saklighet i lönesättningen utifrån fler diskrimineringsgrunder än kön, säger Peter Tai Christensen.

Bakgrund

DO har fått i uppdrag av regeringen att öka insatserna för att se till att arbetsgivare arbetar systematiskt med lönekartläggning. Inom ramen för detta uppdrag har DO bland annat valt att granska 100 privata arbetsgivare med 150-499 anställda ur olika branscher och med en stor andel tjänstemän. Arbetsgivarna som granskas finns inom branscher med en relativt hög andel utrikes födda arbetstagare. DO har nyligen granskat många stora arbetsgivare med fler än 500 anställda. Därför har DO den här gången valt att granska medelstora arbetsgivare.

Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen vart tredje år kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdiga arbeten. Osakliga löner ska korrigeras. Arbetsgivare med 25 anställda eller fler ska även ta fram en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år. Arbetet ska genomföras i samverkan med facket.

Unga invandrare - utbildning, löner och utbildningsavkastning (pdf)