DO firar 8 mars

Nyhet publicerad 7 mars 2014

Internationella kvinnodagen är en dag då ojämställdhet mellan kvinnor och män samt kvinnors situation världen över uppmärksammas. I många länder är dagen en helgdag, dock inte i Sverige. Internationella kvinnodagen instiftades 1910 vid den socialistiska världsorganisationen. 1977 antog FN en resolution där organisationen rekommenderar ett allmänt firande av den internationella kvinnodagen den 8 mars.

8 mars på 8 minuter, vilka är kraven?

Under denna rubrik samlas ett femtontal organisationer i Moriska Paviljongen i Malmö Folkets Park på förmiddagen på 8 mars. DO arrangerar tillsammans med Malmö Mot Diskriminering, Malmö stad och Nordiskt Forum ett "feministmedley" för att fira den Internationella Kvinnodagen. Varje organisation får 8 minuter på sig att framföra sina viktigaste krav eller budskap när det gäller kvinnors rättigheter. Arrangemanget äger rum kl 10-13, och det är fri entré.

På eftermiddagen medverkar DO på ett 8 mars-firande som IKF/Malmö arrangerar i Rådhuset. Temat är "Makten över vardagen" och DO ska bland annat tala om erfarenheter från projektet "Vägar till rättigheter" och om hur man kan arbeta lokalt mot diskriminering.

Nordiskt Forum

8 mars i Malmö är en upptakt till Nordiskt Forum 12-15 juni i samma stad. Nordiskt Forum är precis som 8 mars ett tillfälle att särskilt synliggöra kvinnors villkor och rättigheter.

DO arrangerar två seminarier på Nordiskt Forum – ett om könsdiskrimineringen i arbetslivet utifrån våra erfarenheter av att jobba med diskrimineringslagen som grund, och ett om islamofobin i det offentliga rummet, där forskningsrapporter pekar på att huvudduksbärande muslimska kvinnor är särskilt utsatta för hatbrott och trakasserier. DO kommer också att medverka i en gemensam utställningsyta med de övriga nordiska ombudsmännen mot diskriminering.