DO: Diskriminering att inte beakta religiös övertygelse i klädkrav

Pressmeddelande publicerad 22 december 2014

Karolinska institutet (KI) ville inte göra undantag avseende sina hygien- och klädregler för en tandläkarstudent som med hänvisning till sin religion hade ansökt om detta. Enligt DO har kvinnan därmed utsatts för indirekt diskriminering.

Kvinnan studerar till tandläkare och tog första gången upp frågan om möjligheten att bära alternativa arbetskläder i september 2013. Enligt KI:s hygienrutiner och klädregler ska det patientnära arbetet bland annat utföras i kortärmad bussarong. Eftersom kvinnan anser att det strider mot hennes muslimska tro att arbeta med bara armar undrade hon om det var möjligt att i stället bära långärmade engångsrockar eller engångsärmar.

KI beslutade i februari 2014 att inte göra avsteg från sina hygienrutiner och klädregler med hänvisning till patientsäkerhet och smittskyddsperspektivet.

DO har utrett händelsen och anser dock att det bör ha varit möjligt att anpassa klädreglerna.

– Det finns inget skäl till varför engångsärmar inte skulle fungera på en tandläkarmottagning. Det här är redan ett etablerat alternativ som anses uppfylla hygienkraven bland annat i delar av Storbritannien, säger Martin Mörk chef för DO:s processenhet.

DO anser att KI:s hållning innebär att studenter med viss religiös övertygelse drabbas på ett alltför ingripande sätt och att KI därigenom har gjort sig skyldigt till indirekt diskriminering. DO förbereder nu en stämning mot Karolinska institutet.

ANM 2014/1987

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.

Fakta

Indirekt diskriminering innebär att en person missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer till exempel med tillhörighet till viss religion. Detta gäller dock såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.