DO: Chefens nedsättande uttalande var trakasserier

Nyhet publicerad 10 oktober 2014

När den nyanställde mannen tog upp att de arbetskläder han hade fått var för små och anpassade för kvinnor svarade chefen med en nedsättande kommentar med anspelning på hans sexuella läggning. DO anser att uttalandet är trakasserier och avser därför att stämma arbetsgivaren.

Det var i samband med att mannen påbörjade sin anställning på varuhuset i december 2013 som han fick arbetskläderna som var i dammodell. Samtidigt fick han löfte om att en ny uppsättning kläder skulle komma så småningom. Inte förrän i mitten av mars tog mannen upp frågan om kläderna igen men fick då en nedsättande kommentar till svar där chefen antydde att mannen var homosexuell.

Enligt DO är händelsen typisk för en homofobisk jargong som är vanlig på arbetsplatser. Den handlar om att uttryck rörande att en man är, eller påstås vara, feminin och/eller homosexuell används för att kränka eller förklena. Att det i det här fallet handlar om ett agerande från en chef gentemot en anställd är särskilt problematiskt enligt DO.

– En chef måste ta i beaktande det särskilda maktförhållande som råder mellan en chef och den anställde. Chefens roll är att markera mot ett sådant här beteende och absolut inte att delta själv, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

– Ingen ska behöva utstå trakasserier från sin chef. En sådan jargong hör inte hemma på en arbetsplats.

ANM 2014/1603

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.

Fakta

Trakasserier är enligt 1 kap. 4 § tredje punkten i diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, till exempel kön eller sexuell läggning.

Enligt en undersökning som undersökningsföretaget Novus har gjort på uppdrag av tidningen Kollega har 37 procent av de svarande upplevt främlingsfientliga, sexistiska eller homofoba kommentarer på sin arbetsplats. 10 procent har upplevt att främlingsfientliga, sexistiska eller homofoba kommentarer har riktats mot dem personligen.

I en undersökning som Novus genomförde för LO 2011 svarade endast 30 procent att de skulle säga ifrån om någon på arbetsplatsen skämtade om HBT-personer.