Diskriminering när elev nekades praktikplats

Pressmeddelande publicerad 28 maj 2014

En 16-årig pojke i Trollhättan som nekades att genomföra gymnasiepraktik eftersom han är född i Irak blev diskriminerad. Det menar DO som nu kommer att stämma företaget i Arbetsdomstolen.

16-åringen var antagen till ett industritekniskt gymnasieprogram som är ett samarbete mellan skolan och ett företag som bland annat tillverkar komponenter till flygplansmotorer. En väsentlig del av utbildningen skulle bestå av praktik på företaget och äga rum i företagets lokaler. Men strax efter höstterminens upprop fick pojken beskedet att han inte fick göra praktiken eftersom han är född i Irak.

Företaget hänvisar till att de måste följa nationella och internationella regelverk för exportkontroll, och att det är ett amerikanskt regelverk som hindrar dem att låta pojken genomföra praktiken.

DO menar att 16-åringen genom företagets agerande har blivit utsatt för diskriminering som har samband med hans etniska tillhörighet.

– Eftersom bolaget har nekat pojken praktikplats med direkt hänvisning till hans etniska tillhörighet utan att göra någon individuell säkerhetsprövning så menar jag att han har diskriminerats, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

– Ett företag kan inte med hänvisning till ett internationellt regelverk för exportkontroll bryta mot den svenska diskrimineringslagstiftningen. DO kommer nu att stämma företaget i Arbetsdomstolen, och begära diskrimineringsersättning på drygt en halv miljon kronor.

ANM 2014/845

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.

Om diskrimineringsersättning

Diskriminering är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot principen om alla människors lika värde och rättigheter. Därför infördes 2009 i diskrimineringslagen påföljden diskrimineringsersättning, som ska ligga på en högre nivå och inte jämföras med skadestånden i brottsmål (prop. 2007/08:95 s.391). Diskrimineringsersättningen ska dels vara en ersättning för den kränkning den enskilde utsatts för och dels verka avskräckande för den som har diskriminerat, så att den effektivt motverkar diskriminering i samhället.