Beslut i ärende rörande anmälan om diskriminering som har samband med religion

Nyhet publicerad 10 april 2014

DO har fattat beslut i ett ärende som rör en anmälan om diskriminering som har samband med religion.

Anmälaren är en barnmorska som har sökt, men inte har fått anställning vid tre kliniker i Jönköpings län efter att ha meddelat att hon inte kan utföra aborter. Efter att ha utrett de anmälda händelserna gör DO bedömningen att omständigheterna i ärendet inte ger anledning att anta att kvinnan har diskriminerats av landstinget, och därför avslutas nu ärendet.