50 000 kronor till gravid arbetssökande

Nyhet publicerad 5 mars 2014

Arbetsdomstolen, AD, meddelar i en dom idag att Borås stad ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till en kvinna som inte blev kallad till anställningsintervju. Kommunen hade utsatt kvinnan för könsdiskriminering och missgynnande som har samband med föräldraledighet.

Kvinnan hade sökt en tillsvidaretjänst som biståndshandläggare på Borås stad. Kvinnan kallades på anställningsintervju men när arbetsgivaren fick höra att hon var gravid avbröts rekryteringsförfarandet. Kommunen bestred inledningsvis att kvinnan hade diskriminerats och erkände först sedan DO väckt talan i Arbetsdomstolen. Nu har AD bestämt att kvinnan ska få 50 000 kronor i ersättning för det inträffade.

– Lagen är till för att förhindra att kvinnor blir systematiskt diskriminerade i arbetslivet när de är gravida eller i samband med föräldraledighet, vilket leder till att de går miste om både jobb och inkomst. Det här ska man som arbetsgivare känna till, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet och fortsätter;

– Det är viktigt att ersättningarna sätts på en så hög nivå att arbetsgivarna inte tjänar på att diskriminera. DO anser att de ersättningsnivåer som döms ut i svenska domstolar fortfarande är för låga för att vara avskräckande. Men det går att skönja en positiv utveckling där man fäster större betydelse vid preventionsaspekten i sin bedömning, vilket den här domen är ett exempel på.

Ärende ANM 2013/293

Bakgrund

Föräldraledighetslagen har funnits sedan 2001. Lagen ska förhindra att kvinnor blir systematiskt diskriminerade i arbetslivet när de är gravida eller i samband med föräldraledighet. Diskriminering som har samband med kön och graviditet är en kränkning av de mänskliga rättigheterna som resulterar i allvarliga negativa effekter för de som drabbas. De får exempelvis inte jobb de har sökt och har kvalifikationer för eller går miste om befordran.