DO:s råd

DO ska ha ett råd enligt förordning (5 §) för Diskrimineringsombudsmannen. Rådet har till uppgift att ge DO råd och stöd genom att tillföra myndigheten sakkunskap och bredd i diskrimineringsfrågor och i andra frågor som har betydelse för verksamheten.

Rådet består av ombudsmannen tillika ordförande i rådet Agneta Broberg och följande personer som är utsedda av ombudsmannen att delta som ledamöter under 2016-2017:

  • Louise Ring - HR-direktör, Axfood AB
  • Petra Herzfeld Olsson - docent i civilrätt, lektor i internationell arbetsrätt, Juridiska institutionen, Uppsala Universitet
  • Samuel Engblom - samhällspolitisk chef, Tjänstemännens centralorganisation
  • Fredrik Malmberg - generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Hans Karlsson – chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting