Organisation

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av myndighetschefen (ombudsmannen). Myndigheten har cirka 100 anställda och organisationen består av staben och åtta enheter.

Ledningsgrupp

Diskrimineringsombudsmannens ledningsgrupp består av diskrimineringsombudsmannen, stabschefen och cheferna för enheterna:

  • Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman
  • Christina Ågren, chef för HR-enheten
  • Charlotte Johansson, enhetschef
  • Katarina Rydberg, chef för kommunikationsenheten
  • Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten
  • Martin Mörk, chef för processenheten
  • Nanna Sörling, chef för administrativa enheten
  • Peter Wråke, chef för rättsenheten arbetsliv 
  • Rickard Appelberg, chef för rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende
  • vakant, chef för staben.

Råd

Som rådgivande organ till myndigheten finns DO:s råd. Bestämmelser om rådet finns i instruktionen för Diskrimineringsombudsmannen.