Om cookies

En cookie (kaka) är en liten textfil som lagras på din dator. Filen innehåller information som gör det möjligt att på olika sätt förbättra för användarna vid besök på en webbplats. Textfilen sparas på webbanvändarens dator.

Cookies på do.se sparar ingen personlig information om dig som besökare, till exempel e-post eller namn. 

Vi använder cookies på do.se främst att kunna förbättra din upplevelse på do.se. De ger oss statistik och information så att vi kan optimera webbplatsen utifrån hur webbplatsen används. Dessutom kommer cookies ihåg dina inställningar för att kunna förenkla besök på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. På do.se använder vi båda:

  1. Permanenta cookies ligger kvar på besökarens dator tills den tas bort.  
  2. Temporära cookies lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på webbplatsen. Denna cookie försvinner när du stänger din webbläsare. 

Stänga av cookies

Om du inte vill tillåta att cookies sparas på din dator kan du blockera dem i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du blockerar dem får vi sämre underlag för att följa upp användningen av webbplatsen och förbättra den för dig som besökare. Du kommer även att få frågan om du vill godkänna kakor om och om igen.

Lagen om elektronisk information

Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Cookies på do.se

Nedanstående cookies finns på webbplatsen:

ASP.NET_Sessionid. Ger besökaren ett sessionsid. Försvinner när webbläsaren stängs.

Google Analytics-cookies. Dessa cookies samlar anonymt in information om antal besökare, vilka sidor de besökt och från vilka sidor de kom in till do.se. Informationen används för att kunna förbättra besökarnas upplevelse av webbplatsen.

  • _ga. Försvinner efter två år.
  • _dc_gtm_UA-xxxxxxxx-xx. Försvinner efter 30 minuter.

Do_visits. Räknar antal gånger en besökare kommer till webbplatsen och stänger cookiebannern från och med tredje gången. Försvinner efter tredje besöket.

Do_visits_counted. Används till dess att cookien DO_visits har räknat till tre besök, och försvinner sedan. Försvinner när webbläsaren stängs.

Do_acceptcookies. Sätts från och med tredje gången en besökare kommer till webbplatsen eller när besökaren godkänner cookies. Styr om cookiebannern ska visas. Försvinner 9999-12-31.

_RequestVerificationToken. Besökare får en slags biljett när hen kommer till ett formulär och när formuläret skickas verifieras biljetten. Används för att försvåra automatisering av flera formulärspostningar. Försvinner när webbläsaren stängs.

_baga. Ser till att besökare inte behöver aktivera tjänsten Talande Webb för varje ny sida som hen besöker. Istället följer hjälpmedlet med på alla sidor tills besökaren stänger ner Talande Webb.  Försvinner efter två år.