DO söker jurister till rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende

Diarienummer LED 2016/116.

Ansökan senast 1 maj 2016

I arbetsuppgifterna ingår att utreda anmälningar om diskriminering inom området samhällsliv och utbildningsväsendet samt att göra rättsutredningar och andra utredningar inom relevanta sakområden. Som jurist företräder du också myndigheten i olika sammanhang. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i utbildningar och att delta i myndighetens rådgivande verksamhet. Resor i tjänsten kan förekomma.

Rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende

Enheten ansvarar för tillsyn och handläggning av anmälningsärenden enligt diskrimineringslagens bestämmelser avseende utbildning och samhällslivet i övrigt. Enheten ansvarar också för att följa, sammanställa, analysera och informera om rättsutvecklingen inom enhetens ansvarsområde. Vidare ingår att stödja och bistå andra delar av myndigheten med juridik och annan kunskap inom området enhetens ansvarsområde.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • akademisk examen från jurist linjen eller juristprogrammet
 • notariemeritering eller liknande erfarenhet
 • vana av att föredra ärenden samt skriva beslut
 • erfarenhet av kvalificerat juridiskt utredningsarbete inom offentlig verksamhet eller liknande.
 • mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift

Du ska ha förmåga att

 • på ett strukturerat och systematiskt sätt analysera och bedöma tidvis komplex och omfattande information
 • dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter samt bidra till att enhetens uppdrag genomförs och utvecklas
 • vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov
 • samarbeta och skapa goda relationer
 • arbeta självständigt
 • formulera dig på ett korrekt och lättbegripligt sätt både i tal och skrift
 • ha hög integritet

Meriterande

 • kunskaper i diskrimineringsjuridik
 • kunskaper i MR-området
 • kunskaper i EU-rätt
 • kunskaper i offentlighet och sekretess

Om tjänsten och ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontaktperson är enhetschef Rickard Appelberg och HR-handläggare Tove Rundström. Fackliga företrädare är Laine Nöu Englesson för SACO och Per Holfve för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 1 maj till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med referensnummer: LED 2016/127.

DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. DO kommer att flytta till nya lokaler på Råsundavägen 18 i Solna. Inflyttning beräknas från den 1 november 2016 till 31 december 2016.