Statsvetare eller jurist till utvecklingsenheten

LED 2016/251

Ansökan senast 28 augusti 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en erfaren statsvetare eller jurist som vill bidra i myndighetens arbete att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter.

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten ansvarar för DO:s strategiska insatser för att mobilisera externa aktörer att arbeta mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Vidare har enheten ansvar för att myndigheten upprätthåller nätverk och kontakter för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning med nyckelaktörer och civila samhället.

Enheten bedriver förändringsarbete, i samarbete med eller i förhållande till externa aktörer, genom att synliggöra strukturella risker för diskriminering och på olika sätt verka för att dessa ska försvinna.

Dina arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med andra, såväl internt som externt, bedriva långsiktiga förändringsarbeten inom myndighetens uppdrag. En central del av arbetet är att samarbeta i syfte att ta fram och sprida ny kunskap inom myndighetens område. Detta kan innefatta många olika typer av externa insatser som exempelvis dialoger, konferenser, skrivelser, utbildnings- och informationsinsatser.

Arbetet är mycket utåtriktat och innebär också omfattande kontakter med såväl nyckelaktörer som civila samhället både på lokal, regional och nationell nivå och internationellt. Att representera myndigheten i olika sammanhang och inom olika samhällsområden, bland annat i olika nätverk kommer också att ingå. I arbetsuppgifterna ingår det också att ta fram underlag till exempelvis remissvar, promemorior, kunskapssammanställningar och artiklar.

Du kommer också att delta i andra på enheten förkommande arbetsuppgifter, exempelvis att delta i internt utvecklingsarbete.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • examen i statvetenskap, från juristprogrammet eller motsvarande utbildning som DO bedömer som likvärdig
 • erfarenhet av arbete i statlig verksamhet
 • stort intresse för samhällsfrågor
 • gedigen erfarenhet av förändringsarbete i komplexa frågor inom samhällsstrukturen
 • erfarenhet av att bereda ärenden
 • erfarenhet av att inhämta kunskaper från, samverka och föra dialog med aktörer som exempelvis civila samhället, myndigheter och andra nyckelaktörer
 • stor vana av att målgruppsanpassa komplex information
 • stor vana av skriftlig och muntlig framställning och god stilistisk förmåga
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Du ska ha förmåga att

 • samarbeta, samverka och skapa goda relationer
 • dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter
 • analysera komplexa frågor och göra strategiska bedömningar utifrån verksamhetens behov
 • vara prestigelös, lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov
 • självständigt strukturera arbetet, driva arbetsuppgifterna framåt och slutföra
 • inge och skapa förtroende
 • uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelska
 • kommunicera komplexa frågor med olika målgrupper
 • möta olika människor med respekt

Meriterande

 • erfarenhet av projektledning eller att leda arbetsgrupp
 • erfarenhet av att samordna och leda dialoger, större möten eller konferenser

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.

DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Björn Torstensson, 070-786 00 70, eller Bianca Gideback, 070-811 03 64.

Kontaktperson på DO är chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg eller HR-chef Christina Ågren. Fackliga företrädare är Caroline Diab för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 28 augusti 2016 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2016/251.

DO är en statlig myndighet som arbetar för att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. DO kommer att flytta till nya lokaler på Råsundavägen 18 i Solna. Inflyttning beräknas ske under november 2016.