Processförare till Processenheten

LED 2016/429

Ansökan senast 8 januari 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker processförare som vill delta i myndighetens arbete att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Processenheten

Processenheten, som består av fem personer, hanterar de tvistemål rörande diskrimineringsersättning som DO som part driver i allmän domstol och i Arbetsdomstolen. I enhetens ansvar ingår även hantering av vitesförlägganden enligt diskrimineringslagen (2008:567). Enheten bistår också andra delar av myndigheten med juridiska analyser.

Dina arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som processförare består i huvudsak av att företräda DO i domstol samt att ansvara för förlikningsförhandlingar. I arbetet ingår även utredningsarbete, såsom exempelvis förhör med vittnen, och att utföra kvalificerade rättsutredningar. Processförare på DO företräder regelbundet myndigheten externt i medier och i andra sammanhang.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • akademisk examen från juristlinjen eller juristprogrammet
 • aktuell erfarenhet av processföring i tvistemål
 • kunskaper i EU-rätt eller mänskliga rättigheter
 • kunskap om arbetsrätt

Du ska därutöver ha

 • mycket god analytisk förmåga och förmåga att hantera ett omfattande och komplext material
 • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • mycket god argumentationsförmåga
 • mycket god samarbetsförmåga
 • hög integritet
 • hög grad av ansvarskännande

Meriterande

 • erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig verksamhet
 • kunskaper i diskrimineringsrätt

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Kontaktpersoner är rekryterande chef Martin Mörk och HR-handläggare Elin Olsson. Fackliga företrädare är Laine Nõu Englesson för Saco och Phuong Huynh för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 8 januari 2017 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna eller till ansokning@do.se med referensnummer: LED 2016/429.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.