Kommunikatör för sociala medier

LED 2017/550

Ansökan senast 10 januari 2018

Kommunikationsenheten

Enheten ansvarar för myndighetens strategiska och löpande interna och externa kommunikationsverksamhet. Enheten verkar för att DO:s kommunikation ska bidra till att myndighetens mål uppnås. Detta innefattar att planera och målgruppsanpassa kommunikationen och se till att kommunikationsperspektivet är integrerat i verksamhetsprocesserna. I ansvaret ingår utveckling och förvaltning av myndighetens webbplats, intranät och andra digitala kanaler som Facebook, Twitter, LinkedIn och Youtube. Under de två kommande åren fokuserar DO på kommunikationsaktiviteter inom områdena arbetsliv, bostad och socialtjänst.

Dina arbetsuppgifter

Du har huvudansvaret för myndighetens arbete med och utveckling av sociala medier. Du tar fram strategier för DO:s närvaro i sociala medier, samordnar och planerar arbetet och producerar innehåll för publicering. Du bevakar inlägg och besvarar dessa. En viktig del i arbetet är att genomföra informationskampanjer och att producera korta filmer. Du deltar även i arbetet med och utveckling av övriga digitala kanaler. Du arbetar aktivt med att ta fram insikter om olika målgrupper. Du är van att arbeta med Google Analytics och att omvärldsbevaka trender. Du tar fram statistik för de sociala kanalerna och arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera genomförda kommunikationsinsatser. Vid behov producerar du även innehåll och publicerar material på intranät och extern webbplats.

Du arbetar självständigt och/eller i grupp med andra kollegor. I tjänsten ingår att delta i övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • akademisk utbildning inom kommunikation/media eller det som av DO bedöms vara motsvarande
 • minst tre års aktuell erfarenhet av det som av DO bedöms vara kvalificerat arbete inom digitala/sociala medier
 • erfarenhet av arbete med användarstatistik (gärna med Google Analytics)
 • erfarenhet av annonsering i sociala medier
 • mycket goda kunskaper i EPiServer eller liknande webbpubliceringsverktyg
 • kunskap/erfarenhet av att arbeta i Photoshop och Indesign
 • mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Du ska ha förmåga att

 • kommunicera med god stilistisk förmåga (exempelvis skriva tillgängliga texter för olika målgrupper och kanaler)
 • samarbeta med olika målgrupper och skapa goda relationer
 • kunna arbeta både självständigt och i grupp
 • växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad
 • på ett prestationsinriktat och initiativtagande sätt arbeta mot stundvis krävande tidsramar och mål
 • vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov
 • vara prestigelös samt ha hög integritet.

Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid förmågekraven.

Meriterande

 • utbildning i digitala kanaler/sociala medier
 • erfarenhet av projektledning inom kommunikation och digitala medier
 • kunskaper i sökordsoptimering, sökbeteende och användarbeteende.
 • goda kunskaper om tillgängliga webbplatser
 • erfarenhet av Acrobat Professional
 • goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

Ansökan och kontakt

DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontaktperson är chef Christina Bostedt eller HR-handläggare Anna Sundquist. Fackliga företrädare är Henrik Angel för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 10 januari 2018 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2017/550.