Kommunikationschef

LED 2016/221

Ansökan senast 28 augusti 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en erfaren kommunikationschef med goda ledaregenskaper som vill ta sig an uppdraget att leda, driva och utveckla myndighetens kommunikationsenhet. Som chef för kommunikationsenheten ingår du i myndighetens ledningsgrupp och bidrar till myndighetens strategiska utveckling vad avser myndighetens hela främjande uppdrag inklusive tillsynsuppdraget.

Kommunikationsenheten

Enheten ansvarar för myndighetens strategiska och löpande interna och externa kommunikationsverksamhet. Enheten verkar för att DO:s kommunikation ska bidra till att myndighetens mål uppnås. Detta innefattar att planera och målgruppsanpassa kommunikationen och se till att kommunikationsperspektivet är integrerat i verksamhetsprocesserna. I ansvaret ingår utveckling och förvaltning av myndighetens webbplats, intranät och andra digitala kanaler.

Dina arbetsuppgifter

Som enhetschef för Kommunikationsenheten ansvarar du för att leda, driva, och utveckla enhetens verksamhet mot uppställda mål samt företräda enheten. Du ingår i ledningsgruppen och ska bidra till hela myndighetens strategiska utvecklings- och förändringsarbete. I arbetsuppgifterna ingår att ha personal- och budgetansvar samt bidra till att säkerställa goda förutsättningar i arbetet och en god arbetsmiljö.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • akademisk examen inom kommunikation, eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig
 • mycket goda ledaregenskaper
 • flerårig chefserfarenhet
 • flerårig erfarenhet av ledningsgruppsarbete
 • flerårig erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbetet på strategisk nivå
 • chefserfarenhet från statlig verksamhet, annan offentlig verksamhet eller motsvarande
 • flerårig erfarenhet av strategisk kommunikation
 • mycket goda kommunikativa egenskaper
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
 • mycket god stilistik förmåga

Du ska ha förmåga att

 • vara prestigelös, lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov
 • samordna olika verksamhetsfrågor som rör såväl enhetens som myndighetens ansvarsområden
 • bidra till myndighetens strategiska utvecklings- och förändringsarbete
 • driva och utveckla enhetens verksamhet mot uppställda mål
 • vara tydlig i din kommunikation, kunna prioritera samt ge bra återkoppling
 • entusiasmera och motivera medarbetarna
 • dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till både medarbetare och chefer
 • samarbeta och skapa goda relationer
 • vara analytisk, skapa förtroende och ha hög grad av integritet
 • möta olika människor med respekt

Meriterande

 • goda kunskaper inom tillgänglig information och kommunikation

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Björn Torstensson, 070-786 00 70, eller Bianca Gideback, 070-811 03 64.

Kontaktperson på DO är Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg eller HR-chef Christina Ågren. Fackliga företrädare är Caroline Diab för SACO och Charlotta Lindeberg för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 28 augusti 2016 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2016/221.

DO är en statlig myndighet som arbetar för att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i centralt belägna och tillgängliga lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. DO kommer att flytta till nya lokaler på Råsundavägen 18 i Solna. Inflyttning beräknas ske under november 2016.