Jurister till rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende

Ansökan senast 20 november 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker jurister som vill delta i myndighetens arbete att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter.

Rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende

Enheten ansvarar för tillsyn och handläggning av anmälningsärenden enligt diskrimineringslagens bestämmelser avseende utbildning och samhällslivet i övrigt. Enheten ansvarar också för att följa, sammanställa, analysera och informera om rättsutvecklingen inom enhetens ansvarsområde. Vidare ingår att stödja och bistå andra delar av myndigheten med juridik och annan kunskap inom enhetens ansvarsområde.

Dina arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att utreda anmälningar om diskriminering inom området samhällsliv och utbildningsväsendet samt att göra rättsutredningar och andra utredningar inom relevanta sakområden. I arbetsuppgifterna ingår även att du delar med dig av dina kunskaper såväl på enheten som på myndigheten samt bidrar till att verksamheten utvecklas. Som jurist företräder du också myndigheten i olika sammanhang. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i utbildningar och att delta i myndighetens rådgivande verksamhet. Resor i tjänsten kan förekomma.

Kravprofil

Vi söker dig med:

 • akademisk examen från juristlinjen eller juristprogrammet
 • vana av att föredra ärenden samt skriva beslut
 • några års aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt utredningsarbete inom privat eller offentlig verksamhet
 • notariemeritering eller liknande erfarenhet
 • mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift

Du ska ha förmåga att:

 • analysera och bedöma tidvis komplex och omfattande information
 • dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter
 • vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov
 • samarbeta och skapa goda relationer
 • arbeta självständigt
 • formulera dig på ett korrekt och lättbegripligt sätt både i tal och skrift
 • ha hög integritet

Meriterande:

 • erfarenhet av tillsynsarbete
 • erfarenhet av arbete som exempelvis ombudsman på facklig organisation eller arbetsgivarorganisation
 • erfarenhet av att arbeta med diskrimineringsjuridik eller motsvarande kunskaper förvärvade genom fördjupningsutbildning
 • kunskaper inom MR-området
 • kunskaper i EU-rätt
 • kunskaper i offentlighet och sekretess
 • erfarenhet av att svara på allmänhetens frågor via mejl, post eller telefon

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Kontaktperson är enhetschef Rickard Appelberg och HR-handläggare Amanda Nyberg. Fackliga företrädare är Laine Nõu Englesson för SACO och Phuong Huynh för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 20 november till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm eller till ansokning@do.se med referensnummer: LED 2016/355.


DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. DO kommer att flytta till nya tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Inflyttning kommer att ske under mitten av november 2016.