HR-handläggare

Ansökan senast 31 december 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en engagerad HR-handläggare som vill ta sig an uppgiften att vara delaktig i att utveckla myndighetens HR-arbete.

HR-enheten

Enhetens uppdrag är att stödja att myndigheten har ett professionellt medarbetar- och ledarskap, en god och hållbar arbetsmiljö och kompetensförsörjning samt ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter. Vidare ansvarar enheten för att bistå med stöd, samordning och utveckling av myndighetens strategiska och löpande HR-arbete och att ge konsultativt stöd till cheferna inom HR-området. I ansvaret ingår också att säkerställa att avtal, policys och riktlinjer utgår från gällande regelverk och den statliga arbetsgivarpolitiken, samt att HR-processerna är verksamhetsanpassade. Enheten ansvarar också för att förhandla och samverka med de fackliga parterna på myndigheten i HR- och verksamhetsrelaterade frågor.

Dina arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att du ska ge ett kvalificerat stöd till myndighetens chefer i arbetsrättsliga frågor och avtal samt inom bland annat områdena rekrytering, arbetsmiljö och rehabilitering. I arbetsuppgifterna ingår det också att tillsammans med kollegor arbeta aktivt med utvecklingsfrågor inom enhetens ansvarsområden. Du arbetar både operativt och strategiskt utifrån ett konsultativt arbetssätt i förhållande till chefer och ledning i HR-frågor. Arbetet innebär också att samverka och förhandla med fackliga parter.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • akademisk examen från PA-programmet
 • några års erfarenhet av att ge brett stöd till chefer i arbetsrättsliga och personalrelaterade frågor
 • mycket god kunskap om arbetsrättsliga frågor inom staten
 • mycket god kunskap om vad arbetsgivarrollen innebär ur ett HR-perspektiv
 • erfarenhet av att samverka med fackliga representanter i olika personalfrågor
 • god erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
 • aktuell erfarenhet av att arbeta i rekryteringsverktyget ReachMee
 • aktuell erfarenhet av att arbeta i egenrapporteringssystemet Palasso
 • erfarenhet av lönerevisionsarbete
 • mycket goda kommunikativa egenskaper
 • mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift

Du ska ha förmåga att

 • ge konsultativt stöd och coacha chefer i olika HR-frågor
 • vara entusiasmerande och driva olika frågor inom HR-området
 • inge förtroende, skapa goda relationer och ha hög integritet
 • vara lösningsinriktad och kunna arbeta både i grupp och självständigt
 • kunna samarbeta och vara prestigelös
 • vara analytisk och strukturerad
 • möta människor med respekt
 • vara flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.

DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Kontaktperson är rekryterande chef Christina Ågren eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Henrik Angel för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 31 december 2017 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2017/591.

DO är en statlig myndighet som arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.