Ekonomiassistent

Referensnummer LED 2017/178.

Ansökan senast 28 april 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en driven ekonomiassistent som ska arbeta med myndighetens löpande ekonomiadministration. Tjänsten är placerad på administrativa enheten och du rapporterar till biträdande chef/ekonomiansvarig.

DO är en statlig myndighet som arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.

Administrativa enheten

Enheten ansvarar för att utveckla, kvalitetssäkra och säkerställa väl fungerande administrativa processer inom enhetens ansvarsområden. I enhetens ansvarsområden ingår ekonomistyrning, verksjuridik och upphandlingar, IT och telefoni, registratur och arkiv, reception och växel, lokal- och säkerhetsarbete samt fysiskt tillgänglighets- och miljö/hållbarhetsarbete.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med vår leverantörs- och kundreskontra. I arbetsuppgifterna ingår bland annat distribution och kontering av leverantörsfakturor, återredovisning, attestadministration och betalningspåminnelser. Vidare kommer du att hantera hela kundfaktureringen från faktura till inbetalning. Andra förekommande arbetsuppgifter är till exempel reseräkningar, tidredovisning, inköp, enklare avstämningar och dokumentation av rutiner.

I arbetsuppgifterna ingår även att bistå enhetens chefer med att hantera administrativa arbetsuppgifter som till exempel att göra bokningar och skriva protokoll. Även andra arbetsuppgifter på enheten kan bli aktuella.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • eftergymnasial utbildning inom ekonomi
 • flerårig aktuell erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom ekonomi
 • stort intresse av att arbeta med siffror
 • goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
 • god datorvana inom MS Office

Du ska ha förmåga att

 • driva den löpande ekonomiadministration framåt
 • arbeta strukturerat och noggrant
 • ge god service och stöd
 • vara flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter
 • vara lösningsinriktad och prestigelös
 • samarbeta och skapa goda relationer
 • arbeta professionellt och självständigt
 • kunna möta olika människor med respekt

Meriterande

 • erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som assistentstöd till chef
 • erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från statlig verksamhet
 • erfarenhet av arbete med diarieföring och ärendehantering
 • erfarenhet av arbete i Agresso
 • erfarenhet av arbete arbeta i Visma
 • erfarenhet av att göra inköp
 • goda kunskaper i skatteregler avseende tjänsteresor

Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid förmågekraven.

Om tjänsten

Tjänsten är en allmän visstidsanställning på ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde så snart som möjligt men enligt överenskommelse.
DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.
DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Ansökan och kontakt

Kontaktperson är biträdande chef Maria Oygun eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Henrik Angel för Saco och Phuong Huynh för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 28 april 2017 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2017/178.